width=

Роберт Вотзяк

ITS директорлар кеңесінің төрағасы

Спикердің сөздері