width=
Инновациялар және олардың әлеуеті

Эклавья Бхаве

Coursera Азия аймағының басшысы

Спикердің сөздері