Deal structuring support services: due diligence, compliance check

Deal structuring support services: due diligence, compliance check

Жобаларды келесі тексеруден өткіземіз: жоба иесінің тәуекел профилі, меншік құрылымы, қаржылық модельге, бизнес-жоспарға және қосалқы қаржылық және басқару құжаттамасына шолу. Жобаның несиелік қабілеттілігін бағалағаннан кейін біз бұл жобаларды инвесторға ұсынамыз. Егер инвестор осы жобаларға инвестиция салғысы келсе, мәмілені құрылымдау үшін АХҚО юрисдикциясын пайдалануды сұраймыз.