Main Hall (Mangilik El 55/18, block C3.3)

12:00-12:50

Оқыту мен таланттарды дамытуда иммерсивті технологияларды қолдану

Инновациялар және олардың әлеуеті

Сипаттама

Виртуалды шындық және кеңейтілген шындық сияқты иммерсивті технологиялар жоғары білім беруде қолданыс тапты және оны компаниялар таланттарды дамыту бағдарламалары аясында жиі қолдана бастады. Иммерсивті технологиялар физикалық және цифрлық (немесе модельденген) шындықты біріктіру арқылы ерекше тәжірибе туғызады. Сессия білім берудегі және таланттарды дамытудағы иммерсивті технологиялардың әлеуетін зерттеуге арналған.