Al-Farabi Hall (Mangilik El 55/18, block C3.3)

14:00-14:50

Адами капитал инновацияларды қалай ынталандырады: ұйым ішіндегі әлеуетті дамыту

Инновациялар және олардың әлеуеті

Сипаттама

Адами капитал ұйымдарда инновациялар үшін қажетті дағдылар мен құзыреттерді дамытуды, қызметкерлерге оқу мен даму мүмкіндіктерін беруді және эксперименттер мен тәуекелдерді қолдайтын мәдениетті құруды қоса алғанда, инновацияларды ынталандыру үшін қажетті мүмкіндіктерді туғызады. Ұйымдар ішінде әлеуетті арттыру инновацияларды ынталандыру үшін маңызды, өйткені ол қызметкерлерге жаңа идеялар мен шешімдерді жасау үшін қажетті білімді, дағдыларды және шығармашылықты дамытуға мүмкіндік береді. Панельдік сессияға қатысушылар әлеуетті арттыру стратегиялары мен әдістерін талқылайды, атап айтқанда:
ұйымдағы инновация мәдениетін ілгерілетудегі басшылықтың рөлі;
инновацияның әлеуетін құру үшін қызметкерлерді оқыту мен дамытуға инвестициялаудың маңыздылығы;
ұйым ішіндегі әртүрлі бөлімдер немесе командалар арасында ынтымақтастық пен білім алмасуды ынталандыру стратегиялары;
әртүрлі көзқарастары мен тәжірибесі бар адамдарды біріктіру арқылы инновацияларды ілгерілетудегі алуандылық пен инклюзивтіліктің рөлі;
инновацияларды ілгерілету және процестерді оңтайландыру үшін технологиялар мен цифрлық құралдарды пайдалану.