Al-Farabi Hall (Mangilik El 55/18, block C3.3)

11:00-11:50

Адами капитал инновацияларға қалай ықпал етеді: экожүйелерде ынтымақтастық орнату

Инновациялар және олардың әлеуеті

Сипаттама

Кәсіпорындар мен ұйымдар өсудің және бәсекелестерінен озып кетудің жаңа жолдарын үнемі іздеп жататын қазіргі әлемде инновациялар табыстың негізгі факторына айналды. Бірақ инновацияны не итермелейді? Әлбетте, инновация көбінесе нарықтық экожүйенің әртүрлі элементтері (үкімет қатысатын макро жүйе немесе компаниялар тобы деңгейіндегі микрожүйе болсын) мағыналы түрде өзара әрекеттесіп, ынтымақтасқанда пайда болады. Бұл өзара әрекеттесулердің негізінде адами капитал – қатысқан адамдардың дағдылары, білімі мен шығармашылығы жатыр. Панельдік пікірталас барысында адами капиталдың инновацияларды ілгерілетуге әсер етуінің маңызды жолдарын және күрделі мәселелердің инновациялық шешімдерін жасау және өсуді қамтамасыз ету үшін бар адами капиталды жақсартуға қажетті құралдар қарастырылады. Үкімет, өнеркәсіп және білім салаларының сарапшылары өз білімдері мен тәжірибелерімен бөліседі. Панельдік сессияға қатысушылар келесі мәселелерді талқылайды:

Неліктен біз инновацияларды талқылау кезінде әртүрлі деңгейдегі экожүйелер мен ынтымақтастық туралы айтамыз?
Бұл жерде адамдардың рөлі қандай?
Жүйелерде инновация мәдениетін құрудың ең тиімді стратегиялары қандай және оларды адами капитал мен білім қалай қолдай алады?
Неліктен бүгінде біздің өңірде бизнес пен оқу орындары арасында үлкен алшақтықтар бар?
Білім беру мекемелері ынтымақтастық пен инновацияны ілгерілету үшін кәсіпорындармен және басқа да мүдделі тараптармен қалай тығыз жұмыс істей алады?
Экожүйелер білім беру және оқыту бағдарламаларының салалар мен экономиканың өзгеретін қажеттіліктеріне ден қоюын қалай қамтамасыз ете алады және олар үздіксіз оқыту мен дағдыларды дамытуға қалай ықпал ете алады?
Адами капиталға салынған инвестициялар инновацияны қалай ынталандырады?
Неліктен ағымдағы салымдар күтілетін нәтиже бермейді?